var ytr_cor=0; var dt_grn=11; var Flag_Art=0; var Flag_Slim=0; //X-Y Translation vars var itr_transxy; var itrmax_transxy; var Xtr1; var Ytr1; var Xtr2; var Ytr2; var xtr_coord; var xtr_coorda; var ytr_coord; var dydxtr; var dt_xytr; //Slim-Picken Transition Variables var dt_wp; var ywp_cor; var Flag_Kubrick; var Flag_Pakula; var Flag_Pickens; //Load the Slim-Picken Slide Images slim_on = new Image(); slim_on.src = "slim_bomb_200x240.jpg"; stanley_on = new Image(); stanley_on.src = "kubrick_gray_200x240.jpg"; pakula_on = new Image(); pakula_on.src = "pakula_200x240.jpg" // X-Y Coord Slide of Slim Pickens and Hollyood // Movie Directors function Slide_Slim(){ Show_Pickens_Layer(); Flag_Slim = 1; Xtr1=430; Ytr1=0; Xtr2=50; Ytr2=600; dt_xytr=100; itr_transxy = 0; itrmax_transxy = 100; setTimeout('Translate_Article_XY()',1000); } function Show_Pickens_Layer(){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['slim_pickens'].visibility="show" } function Show_Kubrick(){ Flag_Kubrick = 1; dt_wp = 10; ywp_cor=0; Clip_Slim_Img(); } function Show_Pakula(){ Flag_Pakula = 1; dt_wp = 10; ywp_cor=0; Clip_Slim_Img(); } function Show_Pickens(){ Flag_Pickens = 1; dt_wp = 10; ywp_cor=0; Clip_Slim_Img(); } function Clip_Slim_Img(){ ywp_cor = ywp_cor + 20; //alert(ywp_cor); if(Flag_Kubrick == 1){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['slim_pickens'].document.layers['slim_1'].clip.top += 20; } if(Flag_Pakula == 1){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['slim_pickens'].document.layers['kubrick'].clip.top += 20; } if(Flag_Pickens == 1){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['slim_pickens'].document.layers['pakula'].clip.top += 20; } if (ywp_cor < 250){ setTimeout('Clip_Slim_Img()', dt_wp); } else{ // alert("images wiped"); } } function Show_Black_Layer(){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].document.layers['img6'].document.layers['black_layer'].visibility="show"; } // Clip the Green Article function Clip_Article_Grn(){ ytr_cor = ytr_cor + 5; document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['article_grn_800'].clip.top += 5; if (ytr_cor < 395){ setTimeout('Clip_Article_Grn()', dt_grn); } else{ document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['article_grn_800'].visibility="hide"; //X_Y Coord Roll-Off of Trib Article setTimeout('Rolloff_Art()', 3000); } } function Rolloff_Art(){ Xtr1=15; Ytr1=0; Xtr2=500; Ytr2=600; Flag_Art=1; itr_transxy=0; itrmax_transxy=30; dt_xy = 100; Translate_Article_XY(); } // X - Y Translation of Layers //------------------------------- function Translate_Article_XY(){ if( itr_transxy <= itrmax_transxy) { if( (Xtr2 - Xtr1) != 0 ) { dydxtr = (Ytr2 - Ytr1)/(Xtr2 - Xtr1); xtr_coord = Math.round((itr_transxy/itrmax_transxy) * (Xtr2 - Xtr1) + Xtr1); xtr_coorda = Math.round(-(itr_transxy/itrmax_transxy) * (Xtr2 - Xtr1) + Xtr1); ytr_coord = Math.round(dydxtr * (xtr_coord - Xtr1) + Ytr1); } if( (Xtr2 - Xtr1) == 0 ) { xtr_coord = Xtr1; ytr_coord = (itr_transxy/itrmax_transxy) * (Ytr2 - Ytr1) + Ytr1; } if(Flag_Art == 1){ document.layers['Scroll_Imgs_800'].document.layers['img6'].document.layers['article_whta_800'].moveTo(xtr_coorda,ytr_coord); document.layers['Scroll_Imgs_800'].document.layers['img6'].document.layers['article_whtb_800'].moveTo(xtr_coord,ytr_coord); } if(Flag_Slim == 1){ if(xtr_coord <= 380 && xtr_coord >= 370){ Show_Kubrick(); } if(xtr_coord <= 350 && xtr_coord >= 340){ Show_Pakula(); } if(xtr_coord <= 320 && xtr_coord >= 310){ Show_Pickens(); } if(xtr_coord <= 100 && xtr_coord >= 90){ setTimeout('Show_Black_Layer()', 500); } document.layers['Scroll_Imgs_800'].layers['img6'].layers['slim_pickens'].moveTo(xtr_coord,ytr_coord); } //end if Flag_Slim = 1 itr_transxy = itr_transxy + 1; setTimeout('Translate_Article_XY()',dt_xytr); } else{ if(Flag_Art==1){ Flag_Art=0; //Slide Slim Pickesn Layer setTimeout('Slide_Slim()', 3000); } if(Flag_Slim == 1){ setTimeout('Scroll_Imgs()', 3000); } } }
Make your own free website on Tripod.com